AGNIESZKA MROCZKA - EKIERT

Konsultant projektów EFS

Od 14 lat zajmuję się zawodowo pozyskiwaniem dofinansowania unijnego i zarządzaniem projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kompleksowo wspieram projektodawców na wszystkich etapach realizacji projektu – począwszy od pomysłu i opracowania założeń projektowych, poprzez pozyskanie dofinansowania, a skończywszy na ostatecznym rozliczeniu dotacji. W mojej pracy liczy się gównie profesjonalizm i specjalistyczna wiedza, ale też dobra współpraca i relacja z projektodawcą. Dzięki temu projekty moich Klientów wyróżniają się łatwością realizacji, stopniem osiągnięcia założonych rezultatów i wymiernymi korzyściami dla projektodawcy i odbiorców wsparcia.