OPRACOWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Jestem autorką kilkudziesięciu projektów szkoleniowo–doradczych, społecznych i edukacyjnych finansowanych z EFS.

Jako niezależna konsultantka współpracuję z organizacjami pozarządowymi fundacjami i stowarzyszeniami a także instytucjami kościelnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorstwami. Opracowuję wnioski o dofinansowanie w ramach programów regionalnych oraz ogólnopolskich.