OPRACOWUJĘ PROJEKTY

Jestem autorką kilkudziesięciu projektów szkoleniowo–doradczych, społecznych i edukacyjnych finansowanych z EFS.

Jako niezależna konsultantka współpracuję z organizacjami pozarządowymi takimi jak fundacje i stowarzyszenia, instytucjami kościelnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorstwami. Opracowuję wnioski o dofinansowanie w ramach programów regionalnych oraz ogólnopolskich.