ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Doświadczenie w zakresie rozliczania i realizacji projektów zdobywałam pełniąc w nich różne funkcje:

koordynatora merytorycznego, kierownika projektu, specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu, a także wykładowcy i trenera. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu realizacji i rozliczania projektów unijnych, posiadam także certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2®. Regularnie uczestniczę w seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych i branżowych oraz na bieżąco uzupełniam wiedzę specjalistyczną zapoznając się z najnowszymi wytycznymi i interpretacjami.