KONSULTING I SZKOLENIA

Dużo satysfakcji daje mi praca, dzięki której mogę wymieniać się doświadczeniami i dzielić moją wiedzą z innymi ludźmi.

Warsztatu trenera uczyłam się w katowickiej Szkole Trenerów „Meritum”, a doświadczenie w tym zakresie zdobywałam pod okiem najlepszych trenerów biznesu. Współprowadziłam jako ko-trener szkolenia zakresu metodyki sprzedaży CCS®, prowadziłam również liczne szkolenia i warsztaty z zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego. Od kliku lat prowadzę szkolenia z zakresu realizacji i zarządzania projektami dofinansowanymi z funduszy europejskich. W moich szkoleniach uczestniczyli właściciele i pracownicy kilkudziesięciu firm i instytucji. Szkolę metodą warsztatową na bazie autorskich programów przygotowanych każdorazowo pod konkretne potrzeby Klienta. Wspieram również zespoły projektowe we wszystkich aspektach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.