Rozliczanie projektów

Rozliczanie projektu to nie tylko sporządzanie wniosków o płatność.

Rozliczanie projektu, a raczej sprawozdawczość i monitoring projektowy to system naczyń połączonych, gdzie wydatki powiązane są z działaniami, działania z uczestnikami projektu, pracą wykonawców i personelu projektowego. Wszystkie te elementy muszą być spójne i rzetelnie dokumentowane. Trzeba również pamiętać o zmieniających się przepisach i wytycznych oraz elastycznie reagować na pojawiające się problemy, a także skutecznie zarządzać ryzykiem projektowym.

W ramach usługi oferuję kompleksowy nadzór nad procesem realizacji projektu:

  • kontrolę kompletności i zgodności dokumentów finansowych projektu z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie
  • współpracę z księgowością projektodawcy w zakresie prawidłowego ewidencjonowania wydatków
  • opisywanie dokumentacji finansowej, zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej
  • przygotowanie i składanie wniosków o płatność
  • aktualizację bazy PEFS
  • reprezentowanie Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Zarządzającą
  • aktualizację harmonogramu płatności, wniosku o dofinansowanie
  • udział w kontrolach projektu prowadzonych przez uprawnione organy
  • monitoring wskaźników
  • doradztwo w zakresie procesu realizacji zamówień (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności)