Szkolenia

Prowadzę szkolenia zamknięte na zlecenie instytucji będących Beneficjentami projektów EFS.

Tematy moich szkoleń dotyczą praktycznych aspektów realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W moich szkoleniach uczestniczą  członkowie zespołów projektowych zaangażowani bezpośrednio w realizację projektu oraz pracownicy działów finansowych.

Prowadzę również warsztaty dotyczące specyficznych zagadnień i konkretnych problemów organizacji Beneficjenta związanych z realizacją projektu:

  • budowanie zespołu projektowego
  • skuteczna komunikacja w zespole projektowym
  • zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie