Opracowywanie projektów

Najważniejsze jest dobre zaplanowanie elementów składających się na projekt.

Nie każdy projekt, który otrzyma dofinansowanie kończy się sukcesem. Dlaczego? Błędy na etapie opracowania projektu mogą przysporzyć problemów podczas realizacji, które często skutkują korektami finansowymi i koniecznością zwrotu przyznanej dotacji. Zdarza się, że źle zdefiniowana grupa odbiorców projektu, nierealnie wysokie wskaźniki lub brak w budżecie środków na wszystkie planowane działania przekreśla sukces jakim jest pozyskanie dofinansowania.

Aby uniknąć tych problemów moja współpraca z Projektodawcą rozpoczyna się już na etapie generowania pomysłu - wspólnie analizujemy pomysł na projekt i możliwości pozyskania dofinansowania. Szczegółowo omawiamy i planujemy wszystkie elementy składające się na projekt:

  • grupę docelową (odbiorców wsparcia)
  • proces rekrutacji i promocji
  • harmonogram działań
  • budżet projektu
  • wskaźniki produktu i rezultatu
  • sposób zarządzania projektem

Do moich obowiązków należy wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu w wymaganym systemie informatycznym Instytucji Zarządzającej programem, późniejsze negocjacje na etapie oceny merytorycznej oraz przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy.