Dofinansowanie dla projektu "Przyjazne środowisko - program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie"

 

Miło mi poinformować, że opracowany przeze mnie projekt na deinstytucjonalizację usług zdrowotnych w woj. śląskim (poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych - konkurs) otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.274.774,40 zł.

W ramach otrzymanej dotacji Zespół Lecznictwa Otwartego ZLO Sp z o.o. w Jaworznie realizował będzie program usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie. Projekt ZLO Sp. z o.o. z Jaworzna jest jednym z 28 projektów projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania (łącznie na konkurs zostało złożonych 40 projektów).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu jaworznickiego poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w formie skoordynowanej opieki środowiskowej dla 90 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób należących do ich otoczenia, w tym osób niesamodzielnych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych oraz samotnych osób starszych po 65 roku życia. Ww. wsparcie realizowane będzie w okresie 24 m-cy trwania projektu.