Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych - konkurs w woj. śląskim!

W ogłoszonym konkursie pula środków na dofinansowanie usług zdrowotnych w regionie to ponad 40 mln złotych!
Termin, do którego można składać wnioski to 25.11.2019 (do godziny 12:00:00)

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektów:
  • Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W czerwcu br. opracowany przeze mnie projekt w ramach poprzedniej edycji konkursu otrzymał dofinansowanie na kwotę pona 1,2 mln zł