Wyniki konkursu z poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych RIT Subregionu Zachodniego

Kolejny projekt opracowany dla Stowarzyszenia "17-tka" otrzymał dofinansowanie i znalazł się na szczycie listy rankingowej z najwyższą ilością punktów!
 

Ponadto Stowarzyszenie "17-tka" jako jedyna organizacja pozarządowa otrzymała dofinansowanie w tym konkursie (pozostali beneficjenci to JST z regionu, a projekty innych organizacji pozarządowych obiegających się o dofinansowanie w tym konkursie nie znalazły się na liście rankingowej). Projekt Rybnicka Akademia Rodziny II z dofinansowaniem 1.258.513,20 zł będzie kontynuacją obecnie realizowanego projektu RAR I, którego również jestem autorką. Projekt Rybnicka Akademia Rodziny (I edycja) to idea, za którą Miasto Rybnik otrzymało tytuł "Gminy Przyjaznej Rodzinie".

Druga edycja projektu tak samo jak pierwsza realizowana będzie w partnerstwie z Miastem Rybnik - Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej.