Dofinansowanie projektów na rzecz imigrantów.

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił nabór na konkurs w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na dofinansowanie projektów, w ramach których możliwe są do realizacji następujące działania na rzecz integracji cudzoziemców:

Czytaj więcej