Portfolio projektów

Najlepszym świadectwem mojego doświadczenia są projekty, które napisałam i/lub w ramach których pracowałam. Liczę na to, że w tym miejscu pojawi się również opis Twojego projektu.

Praxis s.c. Katowice 

SPORZL/2.3a/2/14/0421

Wartość projektu:

 Sprawozdawczość i monitoring, rozliczanie projektu, doradztwo

Praxis s.c. Katowice

SPORZL/2.3a/2/24/0038

Wartość projektu:

Sprawozdawczość i monitoring, rozliczanie projektu, doradztwo

Praxis s.c. Katowice

SPORZL/2.3a/2/24/0130

Wartość projektu: 862.935,6 PLN

Sprawozdawczość i monitoring, rozliczanie, doradztwo, ko-trener

Opinion Sp. z o.o. Gliwice

POKL.08.01.01-24-175/09

Wartość projektu: 166.024,19 PLN

Opracowanie projektu, sprawozdawczość i monitoring, doradztwo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

POKL.08.01.01-24-272/10

Wartość projektu: 428.836,92 PLN

Opracowanie projektu, sprawozdawczość i monitoring, doradztwo

Praxis s.c. katowice

POKL.08.01.01-24-365/08

Wartość projektu: 590.745,00PLN

Sprawozdawczość i monitoring, doradztwo